Město Prostějov uspělo v žádosti o dotaci na projekt Lepší města pro život. Celkově do roku 2024 může využít skoro milion korun. A podle referentky mediální komunikace magistrátu Anny Kajlíkové se chystá hned několik záměrů.

„Jsou připravené projekty, které prověřují možnost budování zelených střech, fotovoltaických elektráren a nakládání s dešťovou vodou na městských budovách,“ uvedla na webu města Prostějova. Zároveň by mělo dojít ke zlepšení informovanosti obyvatel o těchto projektech, třeba u příležitosti konání Dne Země.