V letošním roce se v Prostějově po dvouleté přestávce zaviněné koronavirovou pandemií opět představí Burza práce a vzdělání. Ta každoročně láká celou řadu návštěvníků, kteří se zde mohou blíže seznámit s možnostmi pracovního uplatnění, ale také studia. Samozřejmostí je i řada nabízených možností, jako si například vyzkoušet pohovory v cizím jazyce, aby uchazeči o zaměstnání věděli, jak v nich obstojí. Slovo návrat je navíc zvýrazněné comebackem z Národního sportovního centra do Společenského domu. Jednou ze spoluorganizátorek je vedle šéfky Okresní hospodářské komory Heleny Chalánkové (rozhovor s ní najdete ve speciální příloze, která je součástí dnešního vydání - pozn.red.) ředitelka pobočky Úřadu práce v Prostějově Věra Crhanová (na snímku), která nám prozradila nejen to, na co se mohou návštěvníci těšit, ale také zmínila, jak se změnila situace na trhu práce.

* Co všechno čeká na návštěvníky v rámci letošní Burzy práce a vzdělání?

„Na burze se představí celkem sedmačtyřicet vystavovatelů z řad zaměstnavatelů, škol a dalších organizací. Každý z nich chystá na svém stánku nějakou zajímavost či soutěž. K těm největším lákadlům patří například simulátor dopravní nehody, vystavená technika Armády ČR, model turbodmychadlového leteckého motoru, exponát malého robota. Návštěvníci si mohou prohlédnout také kamion nebo traktor. V jednání je ještě i model F1. Zajímavé jsou i prezentace jednotlivých vystavovatelů. V rámci doprovodného programu budou prováděny pohovory v anglickém jazyce, o které mají zájem i studenti středních škol, aby si vyzkoušeli, jak by u zaměstnavatele obstáli.“

* Pro koho je akce určena?

„Doslova široké veřejnosti. (úsměv) Je pro každého, kdo se chce seznámit se zajímavými zaměstnavateli i školami, které s nimi spolupracují. Představí se vystavovatelé nejen z Prostějova, ale i z jiných měst. Tato akce může pomoci i při rozhodování žákům a studentům, kudy povede jejich další profesní dráha.“

* Akce tohoto typu v Prostějově probíhá už popáté. Jaká je zpětná vazba? A jak velkou pomocí může být při následném hledání práce?

„Odezvu jsme měli ze stran vystavovatelů i návštěvníků vždy velmi kladnou. Účastníci si mohou udělat konkrétnější představu o potřebných dovednostech a znalostech, které jsou důležité pro jejich uplatnění v životě. Setkají se s praktickými informacemi a ukázkami toho, co firmy vyrábějí, co po zaměstnancích požadují a mohou také jednat o případné brigádě či stáži nebo tématu závěrečných prací. Pracovníci úřadu práce mohou v rámci kariérních konzultací poskytnout cenné informace pro rozhodování, které studium si vybrat a čemu se věnovat.“

* V posledních letech rezonovalo ve společnosti slovo flexibilita. Mění se tento trend, nebo zůstává stejný?

„Trend být flexibilní naopak nabírá stále více na významu. Být ochoten se naučit novým věcem, změnit a doplnit si své znalosti plus získat zkušenosti v rámci různých dovedností je pro pracovní uplatnění čím dál tím více důležitější. Doba je velmi rychlá a vyžaduje flexibilně reagovat na vzniklé změny například i stěhováním se za prací či podnikáním. Také zaměstnavatelé si však uvědomují, že pro zaměstnance je důležitý poměr mezi prací a osobním životem, a tak nabízejí různé formy pracovních úvazků a různě pružnou pracovní dobu. Důležitá je také firemní kultura, férové prostředí, možnost pracovat na zajímavých projektech, schopnost ocenit lidi nejen penězi, ale i pochvalou.“

* Které z pracovních pozic jsou v regionu nejčastěji volné?

„Jsou to místa z oblasti pečovatelství, lékařství, techniky, IT, ale velmi žádaní jsou také řidiči profesionálové nebo pozice se zaměřením na obchod.“

* Často se hovoří také o tom, že Prostějov nemá dostatečné využití pro vysokoškoláky. Zlepšuje se jejich uplatnění v regionu?

„Většina vysokoškoláků si pracovní místo u zaměstnavatele zajistí ještě v době studia. Jejich uplatnění se odvíjí od skladby oborů, ve kterých firmy v prostějovském regionu působí.  Záleží i na osobnosti člověka. Některé pozice však již nevyžadují každodenní práci v kanceláři, takže je možné díky práci na dálku pracovat pro zaměstnavatele, kteří nejsou ve zdejším regionu.“

* Rok 2020 a 2021 se nesl v duchu koronaviru. Ovlivnil hodně pracovní poptávku v regionu?

„Některé pracovní pozice zanikly, jiné naopak zažívají boom. Zaměstnavatelé začali více digitalizovat, a tak se i na Prostějovsku poptávka po pracovní síle částečně změnila. V základu však zůstala stabilní a zaměstnavatelé v některých oborech nemají stále dostatek vhodných pracovníků s vhodnou kvalifikací.“

* Letošní rok poznamenal válečný konflikt odehrávající se na Ukrajině. Zažíváme vysokou inflaci, nárůst cen energií. Promítlo se i to do situace na trhu práce?

„Řada firem měla zkušenosti se zaměstnáváním lidí z Ukrajiny již před válkou, nabízely kvalifikované i nekvalifikované pozice, které se dlouhodobě nedařilo obsadit uchazeči z České republiky nebo EU. Podobný trend se očekává i do budoucna. Inflace a rostoucí ceny energií nutí firmy dělat opatření dlouhodobého charakteru, jako jsou energetické úspory a investice spojené s udržitelností. Automatizace a digitalizace postupně nahradí nejméně kvalifikované. Změny na trhu práce s sebou přinesou rekvalifikace zaměstnanců a jejich další profesní celoživotní vzdělávání. A já bych na tomto místě chtěla lidem říct, ať se nebojí rekvalifikace i v pozdějším věku. Pak zjistí, že nová práce, o které si mysleli, že ji třeba nebudou nikdy vykonávat, je naplňuje a baví.“

* Jaký je v tomto ohledu výhled na zimní období, kdy se ceny energií začnou projevovat ještě víc?

„Ceny energií nejsou záležitostí jen prostějovského regionu. Je to otázka geopolitická. Jak na ně budou reagovat firmy, potažmo trh práce, to se teprve ukáže.  Zaměstnavatelé volají po tzv. ‚kurzarbeitu‘.

 

VĚRA CRHANOVÁ

* narodila se v Bílovci u Ostravy (datum nerození neposkytla – pozn.red)

* vystudovala postupně ZŠ Studénka, dále Střední ekonomickou školu v Novém Jičíně, VŠB – Technickou univerzitu v Ostravě - ekonomickou fakultu

* v rámci celoživotního vzdělávání vystudovala také jednoroční kurz Sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci a doplňující kurz psychologie a pedagogiky na Pedagogické fakultě v Ostravě

* po promoci začala svoji profesní kariéru v bankovnictví, poté působila v obchodních, výrobních a konzultačních firmách, externě učila na Obchodní akademii Ostrava a VŠB - Technické univerzitě Ostrava

* po rodičovské dovolené nastoupila na Úřad práce v Prostějově jako referentka, následně se stala vedoucí oddělení trhu práce, od roku 2011 je ředitelkou Kontaktního pracoviště Prostějov Úřadu práce ČR

* je vdaná – dcera Aneta studuje Strojní fakultu ČVUT v Praze

* ve volném čase se ráda projede po ČR a EU a navštěvuje na Ostravsku své rodiče

zajímavost: je lektorkou v oblasti komunikačních dovedností, psychologie prodeje, kariérního poradenství, zaměstnávání občanů EU a cizinců. v poslední době také psaní na klávesnici, kterému se věnuje od 15 let

 

38 burza2