Zastupitelstvo schválilo žádost Tělocvičné jednoty Sokol I Prostějov na nutné opravy sokolovny na Skálově náměstí a přilehlého venkovního sportovního areálu. Přítomní politici souhlasili s přidělením dotace ve výši 95 000 korun.

„Tělocvičná jednota Sokol I Prostějov chce ještě v tomto roce realizovat nutné opravy v budově sokolovny a přilehlého venkovního sportovního areálu.  Spolek umožňuje sportování veřejnosti města Prostějova, velký důraz klade na sportování dětí a mládeže. Proto potřebují mít prostory vhodné a opravené pro tyto aktivity, a to jak prostory uvnitř sokolovny, tak i přilehlé venkovní sportoviště. Opravená sokolovna přitáhne více zájemců o cvičení z řad veřejnosti. Objekt sokolovny je státem chráněná památka a z tohoto důvodu je zapotřebí se více věnovat jejímu stavu a údržbě,“ zdůvodnil potřebu pomoci města Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora Prostějova.