Jedním z návrhů občanů v rámci participativního rozpočtu bylo nové workoutové hřiště na náměstí Spojenců. A zastupitelé tomuto přání dali předminulé úterý zelenou a schválili rozpočtové opatření ve výši 902 370 korun.

„Předmětem této zakázky je zřízení workoutového hřiště se sestavou cvičebních prvků včetně vybudování dopadové plochy. Nové hřiště bude vybudováno v místě volné plochy a je rozděleno na dvě části, větší o rozloze 64 m2 a menší o výměře 32 m2. Na větším hřišti bude osazena nová workoutová sestava, na menším hřišti budou umístěny tři posilovací stroje. Dopadová plocha obou hřišť bude tvořena litou pryží,“ popsal náměstek primátora pro stavební investice v Prostějově Jiří Rozehnal (ANO 2011).