Studie včetně projektové dokumentace na plánovanou rekonstrukci fotbalového areálu SCM Za Místním nádražím je již připravena.

Zatím tyto potřebné dokumenty byly majetkem města, okolnosti si ale vyžádaly změnu. „Předpokládá se vypsání dalších dotačních titulů s tím, že o dotaci od Národní sportovní agentury bude žádat přímo 1. SK Prostějov. Z tohoto důvodu by mělo dojít k bezúplatnému převodu projektové dokumentace – studie Fotbalový stadion Za Místním nádražím – osvětlení, rekonstrukce tribuny, z majetku města Prostějov do majetku 1.SK Prostějov,“ zdůvodnil potřebnou změnu primátor Prostějova František Jura (ANO 2011), který před hlasováním ohlásil střet zájmu. Je totiž předsedou zmíněného fotbalového klubu. Zastupitelé a zastupitelky bezúplatný převod projektu schválili.