Během srpna vzrostl v Olomouckém kraji celkový počet uchazečů o zaměstnání na 13 517, počet hlášených volných pracovních míst poklesl na 9 526 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,2 %. Vedení Úřadu práce ČR zdůrazňuje, že v letošním roce nedošlo k ani jednomu případu, kdy by firmy v Olomouckém kraji avizovaly hromadné propouštění zaměstnanců. Je ale otázkou, jak se bude situace na trhu práce vyvíjet do konce tohoto roku v souvislosti s energetickou krizí.

K 31. srpnu 2022 evidoval Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, téměř čtrnáct tisíc uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl konkrétně o 556 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 701 osob. „Z tohoto počtu bylo 12 427 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, bylo to o 572 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet naopak nižší o 847,“ konstatoval Jaroslav Mikšaník, hlavní analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.

V průběhu srpna bylo nově zaevidováno 2 453 osob, odešlo naopak 1 897 uchazečů. „Ve srovnání s minulým měsícem přibylo 449 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku dokonce 649. Naopak jsme zaznamenali o 377 více odchodů než v předchozím měsíci a o 300 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku,“ prozradil Mikšaník s tím, že do zaměstnání z nich v posledním měsíci nastoupilo 1 128. „To je o 263 více než v červenci a o 137 méně než ve stejném měsíci minulého roku.“

Dále bylo 242 uchazečů o zaměstnání umístěno prostřednictvím Úřadu práce, což je o 3 více než v předchozím měsíci a o 91 méně než ve stejném období minulého roku. Celkem 769 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Vývoj nezaměstnanosti byl ve všech regionech Olomouckého kraje stejný - mírně vzrostla. „Jedná se o mimořádný srpnový nárůst, a to poprvé od roku 2009! Nejvíce se počet nezaměstnaných lidí zvýšil na Olomoucku (o 230 osob), k největšímu procentuálnímu nárůstu nezaměstnanosti došlo na Šumpersku (o 6 %),“ rozebral aktuální situaci hlavní analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.

Co se týká prostějovského regionu, tady bylo na konci srpna bez práce 1 741 osob, z toho 1 085 žen. Na zdejší pobočce Úřadu práce je hlášeno 1 640 volných pracovních míst a podíl nezaměstnaných na Prostějovsku činí 2,3 %.

Celkem bylo ke konci srpna 2022 evidováno na Úřadu práce ČR, Krajské pobočce v Olomouci 7 608 žen. „Jejich podíl činil 56 %. V evidenci bylo 2 260 osob se zdravotním postižením, což představovalo sedmnáct procent z celkového počtu nezaměstnaných. Ke konci srpna bylo evidováno 613 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 59 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 11 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli pěti procent,“ uvedl dále Jaroslav Mikšaník.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 576 uchazečů o zaměstnání, to je 34 % všech uchazečů vedených v evidenci. V neposlední řadě pak podíl nezaměstnaných osob k 31. srpnu 2022 meziměsíčně vzrostl na 3,2 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než celorepubliková hodnota. 

 

39 letak