Projekt participativního rozpočtu byl v Prostějově poprvé realizován v loňském roce a vzešly z něj desítky návrhů občanů, kteří by chtěli v našem městě vybudovat něco smysluplného. Na celé čáře zvítězil návrh na výstavbu altánu v Kolářových sadech, který by měl přispět k rozvoji tohoto nádherného přírodního zákoutí a přivábit sem další návštěvníky. Zastupitelstvo na svém posledním zasedání ve volebním období 2018-2022 dalo tomuto návrhu zelenou a po hlasování schválilo rovněž půlmilionové rozpočtové opatření.

 

„Na setkání s předkladatelkou návrhu v Kolářových sadech bylo dohodnuto, že odbor správy a údržby majetku města prověří existenci a význam šachty a vpusti v blízkosti plánovaného umístění altánu. V terénu bylo zjištěno, že instalací altánu osmiúhelníku o průměru pěti metrů nedojde k ohrožení stávajících vzrostlých stromů. Podlaha bude dřevěná, není potřeba budovat přístupový chodník. Vzhled altánu bude podle možností upraven, bude bez zdobných prvků, aby se jeho design co nejvíce blížil ke stávajícímu vybavení v parku, například návštěvnickému zázemí v Kolářových sadech,“ nastínil zastupitelům a zastupitelkám Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora statutárního města Prostějov. 

Altány jsou dnes opět velmi oblíbeným prvkem parků a školních zahrad. Mohou sloužit nejen k výuce nebo aktivitám školních družin, využívat je může široká veřejnost. Mohou být také cílovou stanicí pro procházky, úkrytem před nenadálým deštěm nebo slunečními paprsky či místem pro odpočinek. „Nápad na vybudování altánu se mi od první chvíle líbil a podle výsledků hlasování byli stejného názoru i naši občané. Teď už je to jen na nás, zda projekt schválíme,“ pronesl primátor František Jura (ANO 2011).

Vybudování dřevěného altánu zastupitelé a zastupitelky schválili všemi hlasy, a navíc i rozpočtové opatření ve výši 500 000 korun, za které již vybraná firma altán postaví.