Na rozježděnou cestu podél bistra u Matesa v biokoridoru Hloučela si stěžují místní obyvatelé, zejména ze Sadové ulice v Prostějově. „V rámci prošetření situace ohledně stavu terénu od ulice Sadová do lesoparku Hloučela k bistru u Matesa bylo zjištěno, že terén byl zapraven provizorně po výkopových pracích při vybudování vodovodní přípojky k výše zmíněnému bistru.

Zhotovitel stavby si uvědomuje současnou situaci stavu terénu, ale s úplným zhutněním a zarovnáním čeká na zlepšené klimatické podmínky, aby mohl dokončit zapravení prostranství veřejné zeleně v lesoparku Hloučela,“ prozradil Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora Statutárního města Prostějova.