Statutární město Prostějov, prostřednictvím společnosti FCC Prostějov, s.r.o. zajistí dne 15. 10. 2022 v níže uvedených okrajových částech města mobilní sběr odpadu:

Časový harmonogram pro předání odpadů:

Stanoviště ( obec )

Čas přebírání odpadu od občanů

1. Vrahovice M. Pujmanové u mostu

9:30 - 9:40

2. Vrahovice ul. J. Suka

9:45 - 9:55

3. Vrahovice ul. M. Alše

10:00 - 10:10

4. Vrahovice ul. K. Světlé

10:15 - 10:25

5. Čechůvky točna

10:30 - 10:40

6. Domamyslice u samoobsluhy

10:50 - 11:00

7. Čechovice u pošty

11:05 - 11:15

8. Žešov u pomníku

11:30 - 11:45

 

a / nebezpečný odpad – jedná se o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný např. oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů

b /  pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel do velikosti 20“ pneumatiky z traktorů, nákladních vozidel, strojů apod. se nepřijímají!!!

c / objemný odpad – jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Jsou to např. staré koberce, linolea, starý nábytek, textil apod.

d / vyřazené elektrozařízení – se nepřijímá, tato zařízení můžete zdarma odevzdat v průběhu celého roku na sběrných dvorech, nebo kterémkoliv místě zpětného odběru elektrozařízení.

Popel, běžný domovní odpad a bio odpad se likviduje při pravidelných týdenních, nebo čtrnáctidenních svozech. Žádáme proto občany, aby nám tyto druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli. 

POZOR: Stavební odpady, jako jsou cihly, omítky, betony, eternit apod. nebudou odebírány. Eternit může být odebrán jen na objednávku obce do samostatného kontejneru v předstihu sběrové soboty, nebo v průběhu roku.

Mimo výše uvedený termín je možné odpad odvést na:

sběrný dvůr u Svaté Anny (tel. 582 334 711)

Provozní doba na sběrném dvoře:

úterý – sobota -  9.00 - 13.30 a 14.00 - 17.00 hod, pondělí a neděle – zavřeno

sběrný dvůr ul. Průmyslová (tel. 725 824 716)

Provozní doba na sběrném dvoře:

čtvrtek – pondělí -  9.00 - 13.00 a 13.30 - 17.00 hod, úterý a středa – zavřeno.