Tady zůstala pořádná spoušť! S problémem odpadů povalujících se na polích v okolí Kralic na Hané se čtenáři Večerníku seznámili již před dvěma lety. Následné policejní vyšetřování nyní přineslo konkrétní výsledky. Kriminalisté koncem roku obvinili třiapadesátiletou jednatelku pražské firmy Spreso, která na katastru Kralic na Hané do léta 2018 provozovala kompostárnu. Jak se ukázalo, společnost zásadním způsobem převýšila kapacitu zařízení a odpad nezákonně vyvážela i na okolní pole. Když na její činnost chtěla navázat jiná firma, vedení obce se proti tomuto záměru postavilo. Areál je nyní nepřístupný, neboť v něm hrozí propadnutí až do hloubky tří metrů. Existují též obavy ze zamoření pitné vody.

Areál bývalé kompostárny se nachází v prostoru tzv. Akropole na okraji Kralic na Hané. Společnost Spreso ji zde provozovala zhruba 10 let. Jak se ukázalo, určitou dobu zcela v rozporu se zákonem. „Firma v letech 2015 až 2017 na pozemek v katastru městyse Kralice na Hané měla neoprávněně navézt přibližně jedenatřicet tisíc tun kalů z čistíren odpadních vod z regionu střední Moravy. Společnost měla oprávnění na nakládání s uvedeným materiálem, ale po zaplnění svých kapacit nemohla přerušit smluvně sjednaný odběr odpadu. Situaci proto vyřešila uložením materiálu na pozemek u Kralic na Hané,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje s tím, že v případě prokázání viny a odsouzení obviněné jednatelce hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let, firmě pak likvidace.

Na kolik přijde vyklizení?

 

Policisté předběžně odhadli náklady na sanaci znečištěné orné půdy na 250 milionů korun. Vedení městyse hovoří dokonce o částce až trojnásobně vyšší! „Momentálně se hlavně v okolí Akropole nachází přibližně dvacet tisíc tun nebezpečného odpadu, jehož vyklizení podle analýzy rizik, kterou si náš městys nechal zpracovat, může stát až 750 milionů korun,“ uvedla starostka městyse Veronika Petrželová Bašná pro pořad Záhady Josefa Klímy, který vznikl koncem letošního listopadu. Večerník vedení městyse koncem roku v celé záležitosti opakovaně kontaktoval, místostarostka Grossertová nás v této souvislosti odkázala právě na uvedenou reportáž. „Víc bychom vám toho v tuto chvíli ani neřekly,“ vysvětlila.

Kdo stál za firmou Spreso?

Z obchodního rejstříku vyplývá, že pražská firma Spreso měla ve své historii hned dvě jednatelky. Obě dvě v ní působily pouze do 30. července 2018 a obě žijí přímo v Kralicích na Hané. Jedna z nich kandidovala také do zastupitelstva městyse, a to na listině Starostů a nezávislých. Do vedení městyse se však nedostala. Ani jednu z žen se nám před uzávěrkou vydání nepodařilo zkontaktovat.

O celém problému se začalo hovořit v době, kdy se na projekt společnosti Spreso snažila navázat společnost EFG. „Materiál vyvezený v dřívějších letech na okolní pole jako kompost obsahoval spoustu plastových a jiných odpadků, které se tam dodnes povalují a s každou orbou se přesouvají,“ popsal pro Večerník situaci jeden z místních občanů, který se z tohoto důvodu již v minulosti díval na obnovení provozu kompostárny se značnou nedůvěrou.

Ohrožení života

K tomuto postoji se nakonec přiklonilo i vedení obce. A to i přesto, že seriózně vystupující společnost EFG veřejně deklarovala svůj zájem ekologickou zátěž na své náklady zlikvidovat. Důvěru nového vedení městyse si však nezískala. „Podle našich informací existuje přímé personální spojení mezi společnostmi EFG a Spreso. Proto jsme neměli důvěru, že by problém se skladováním škodlivého odpadu nepokračoval. Navíc areál kompostárny je nevhodně umístěný a vítr by zápach z něj mohl roznášet do městyse. Kromě toho mohlo dojít i k ohrožení spodních vod. Osobně jsem velkým fandou kompostování, nicméně případná kompostárna by u nás měla vzniknout jinde a za zcela jiných podmínek,“ vyjádřil mínění většiny místních zastupitel Radim Maleček, kterého se Večerník zeptal, co bude s areálem dál? „To zatím nikdo neví. V areálu jsou umístěny cedulky se zákazem vstupu. Jsou tam místa, kam se člověk může propadnout i do třímetrové hloubky plné bahnitého odpadu,“ poznamenal Maleček.