Z tohoto se nakonec vyvinul obzvláště zapeklitý případ. Se zlomeninou hrudní kosti i tří žeber, otřesem mozku a zhmožděninou břicha skončil loni v dubnu v prostějovské nemocnici jeden z tehdejších obyvatel ubytovny v prostějovské ulici Za Drahou. Z jeho napadení byl obžalován rumunský gastarbeiter Petru Ursache.

Ten se sice k jistému konfliktu se spolubydlícím přiznal, odmítl však, že by mu způsobil vážnější zranění. Vzhledem k tomu, že senát poškozenému vzhledem k jeho opilosti a konfliktní povaze příliš nevěřil a zároveň neměl dostatek dalších důkazů, které by obžalovaného z brutálního útoku usvědčovaly, rozhodl se minulé úterý 8. listopadu Ursacheho zprostit obžaloby. 

První celodenní hlavní líčení s Petru Ursachem se konalo už letos v červnu. Při něm rumunský gastarbeiter přiznal, že mezi ním a jeho spolubydlícím došlo ke rvačce. Opilý Libor S. mu měl vyhrožovat, a když kolem něj procházel, tak jej chytil za rameno. „Netušil jsem, co by mi mohl udělat, tak jsem ho udeřil hlavou a pak ještě kolenem,“ vypověděl Petru Ursache.

Je jasné, že takto vedený útok by nikoho do nemocnice neposlal. Jenže co se dělo dál? V tom se verze obžalovaného i poškozeného zásadním způsobem lišily. A dokazování bylo v tomto případě pořádně zašmodrchané a zdlouhavé. Obžalovaný totiž mimo jiné při hlavním líčení musel využívat služeb překladatelky.

Problematický poškozený

Faktem bylo, že sanitka a policie byly k vážně zraněnému Liboru S. přivolány až čtyři hodiny po první šarvátce mezi ním a Ursachem. Státní zástupce přesto nepochyboval, že to byl právě obžalovaný, kdo Libora S. surově zmlátil. „Nelze vyloučit, že se poškozený vůči němu projevoval agresivně a on se cítil ohrožený. Nicméně reakce obžalovaného nebyla přiměřená a on si toho podle mě byl dobře vědom. Proč by jinak hned následující den skončil v práci? To je svého druhu přiznání viny,“ argumentoval Ivo Černík.

Na rozdíl od dosud netrestaného, zaměstnaného a se soudem spolupracujícího Rumuna se ukázalo, že poškozený Libor S. rozhodně není žádné neviňátko. Kromě rvaček a krádeží v obchodech v minulosti napadl bývalou přítelkyni, kterou měl i škrtit. Faktem zůstávalo, že po krvavé rvačce na ubytovně skončil na celých pět dní v nemocnici, další tři měsíce nemohl normálně fungovat. Dle svých slov i kvůli tomu následně skončil jako bezdomovec. U soudu pak kvůli ušlému výdělku požadoval 60 000 korun za tři měsíce pracovní neschopnosti a dalších 20 000 jako bolestné. Ale měl mu je vyplatit právě Petru Ursache?

Peněz se nedočká

Senát prostějovského soudu nakonec rozhodl, že nebude muset. Důvodem byla zejména problematická osoba poškozeného Libora S. „Soud má vážné pochybnosti, zda poškozenému můžeme věřit, že jej napadl právě obžalovaný. Pokud by tomu tak bylo, proč se při příjezdu policistů choval arogantně a nedal jim šanci zjistit, kdo na něj zaútočil? Ostatně pokud tvrdí, že byl napaden, vše nasvědčuje tomu, že to byl právě on, kdo pod vlivem alkoholu konflikt vyvolal. Jak to tedy bylo?“ nadnesl hned několik otázek soudce Petr Vrtěl s tím, že prvotní úder hlavou a kopnutím kolenem coby reakci na možné napadení lze ze strany obžalovaného brát za přiměřenou reakci na možnou hrozbu.

Klíčový svědek chyběl

Jediným, kdo vše mohl rozlousknout, byl Christo Christov, jenž měl být celé rvačce přítomen. Bulharského gastarbeitera se však na území ČR ani přes veškerou snahu už zastihnout nepodařilo. „Bylo prokázáno, že poškozený toho večera pil s Ukrajinci, kteří se následující den vraceli domů. Klidně to mohli být i oni, s kým se porval. Tato možnost je sice hypotetická, nikoliv však nepravděpodobná,“ upozornil předseda senátu Petr Vrtěl, který se kvůli pochybnostem o vině obžalovaného nakonec rozhodl vynést zprošťující rozsudek.

Ten dosud není pravomocný, státní zástupce si ponechal lhůtu pro možnost odvolání.