Druhé zasedání aktuálního volebního období za sebou mají zastupitelé města Prostějova. Po tom úvodním, ustavujícím, tentokrát měl program více bodů. Konšelé probírali třeba dotace, petici, sociální záležitosti nebo postřiky ve školách. Ukázalo se, že právě kolem nich se strhne dlouhá rozprava a vypukne slovní přestřelka.

Od deseti hodin se v obřadní síni prostějovské radnice konalo zasedání zastupitelů. Začalo netradičně: slibem nového zastupitele. Tomáš Lázna z ODS byl totiž v době konání prvního zasedání v Japonsku.

Ukázalo se, že první body nebyly problematické a prošly prakticky jednomyslně. Zastupitelé si odhlasovali například vznik nových ulic v Prostějově, Vrahovicích a Domamyslicích. Vzali na vědomí organizační změny v městské policii, například navýšení počtu strážníků o jednoho pracovníka. Podporu napříč uskupeními vyslovili rovněž na přispění milionu korun pro sanaci znečištěných podzemních vod nedaleko Olšan. Rovněž se dostalo na záležitosti Městské hromadné dopravy. Na přetřes přišla vyšší kompenzace města dopravci na ztráty, které přišly vinou vyšších cen paliv. A stejně tak vybudování zastávky u sportcentra. Zde například radní Jan Zatloukal z ODS připustil, že by byl pro, ale v té souvislosti bude třeba vyřešit problémy. Mezi ně podle náměstka Jiřího Pospíšila z Pévéčka patří třeba nutnost vybudování obratiště a tím ubrání buď na parkovacích místech nebo na zeleni.

Velkou debatu vyvolaly dotace. Části opozice se nelíbilo výrazné pokrácení dotace pro část junáka, a naopak plné výše na charitativní show. Neprošel návrh některých zastupitelů schválit na show z původních 300 tisíc korun o třetinu nižší částku. Velké diskuze vyvolala také otázka petice proti vzniku parkovacího domu v ulici Újezd. Nevětší přestřelka se však strhla nad postřiky na školách. Došlo na obviňování a slovní výpady mezi členy koalice a opozice ohledně provedení či volby látky.

Závěr se nesl v duchu podnětů zastupitelů, které se týkaly vzniku čekárny v ulici Šárka, dále bezlepkového stravování ve školách či rekonstrukce MŠ Čechovice. Část podnětů se pak týkala i sociální oblasti a možností, jakým způsobem ulevit potřebným.

Více se dočtete v tištěném vydání Večerníku