Nemalé množství odpadu se zlikvidovalo při „Podzimním úklidu města“ Prostějova a „Mobilním sběru odpadu“ v okrajových částech města.

Při podzimním úklidu, který probíhal v měsíci říjnu, byly v ulicích umístěny na 64 místech velkoobjemové vany na komunální odpad. „Svozová společnost FCC Prostějov, s.r.o., při něm sesbírala a odvezla k likvidaci 40,55 tun komunálního odpadu. Další množství odpadu se svezlo při mobilním sběru. Ten proběhl v polovině října na osmi místech v okrajových částech města. Občané při něm odevzdali 1,31 tuny odpadu, z toho 0,11 tuny odpadu nebezpečného jako barvy, laky, maziva, obaly od nebezpečných látek,“ vyjmenoval náměstek primátora pro komunální oblast Jiří Pospíšil (PéVéčko) s tím, že nebezpečné odpady pak byly zlikvidovány ve spalovně.