Znamená to snad něco? Přestože nejde o nikterak závratný nárůst, lidí bez práce je stále víc. Jak vyplývá ze zprávy, kterou médiím tradičně předložila vedoucí Oddělení zaměstnanosti Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci Jana Litvíková, také v listopadu vzrostl celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji na 14 023, přičemž počet hlášených volných pracovních míst poklesl na 8 156 a podíl nezaměstnaných osob vystoupal na 3,3 %. Děje se tak již čtvrtý měsíc v řadě. Podíl nezaměstnaných žen setrval na 3,7 %, u mužů vzrostl na 2,9 %.

K 30. 11. 2022 evidovala Krajská pobočka v Olomouci Úřadu práce ČR celkem 14 023 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 257 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku pak dokonce o 997. Z tohoto počtu bylo 12 839 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let. Bylo to o 230 více než na konci října, ve srovnání s rokem 2021 byl jejich počet vyšší o 999 lidí.

V průběhu uplynulého měsíce bylo nově zaevidováno 2 438 osob, což je o 179 víc než před třiceti dny a v porovnání se stejným obdobím předchozího letopočtu dokonce o 372. Z evidence během listopadu odešlo celkem 2 181 uchazečů. „Bylo to o tři osoby méně než v předchozím měsíci a o dvacet než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 339, tj. o 17 méně než v předchozím měsíci a o 37 méně než ve stejném měsíci minulého roku,“ prozradil Jaroslav Mikšaník, hlavní analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci. Dále 281 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 21 více než v předchozím měsíci a o 20 méně než v říjnu; 842 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Ve většině regionu Olomouckého kraje došlo k nárůstu počtu uchazečů o zaměstnání – jedinou výjimkou bylo Přerovsko, kde došlo k meziměsíčnímu poklesu nezaměstnanosti o jednu osobu. Nejvíce se počet nezaměstnaných zvýšil na Šumpersku (o 111 osob), k největšímu procentuálnímu nárůstu nezaměstnanosti došlo na Jesenicku (o 10 % - jedná se o vůbec největší procentuální nárůst z celé ČR).

Ke konci října bylo na Krajské pobočce v Olomouci 7 599 žen. „Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 54 %. Dále bylo v evidenci 2 219 osob se zdravotním postižením, což představovalo 16 % z celkového počtu nezaměstnaných. „Ke konci listopadu bylo evidováno 834 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 81 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl naopak vyšší o 81 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli šesti procenty,“ zmínil Mikšaník s tím, že podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 512 uchazečů o zaměstnání, tj. 32 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Zajímavé je, že podíl nezaměstnaných osob vyšší než je republiková hodnota vykázaly hned tři regiony – Jeseník (4,6 %), Přerov (4,1 %) a Šumperk (3,4 %). Naopak nejnižší podíl byl zaznamenán na Prostějovsku (2,4 %).

Olomoucký kraj evidoval k 30. 11. 2022 celkem 8 156 volných pracovních míst. „Jejich počet byl o 673 nižší než v předchozím měsíci a o 1 315 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,7 uchazeče, z toho nejvíce v regionu Jeseník (3,3), naopak nejméně na Prostějovsku a Olomoucku (1,3 uchazeče na jedno volné místo).

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://www.mpsv.cz/web/cz/statistiky.