V současné době nezbytných úspor se pracovníci Odboru správy a údržby majetku města Prostějova zaměřili na možnou optimalizaci na jednotlivých odběrných místech elektrické energie u veřejného osvětlení. Provedené změny generují finanční úsporu jak na distribučních poplatcích, tak i na spotřebě. K úsporám došlo na sídlišti Svobody, v Kolářových sadech a v ulici Sokolská.

 „Mohu-li konkretizovat, tak na sídlišti Svobody a v Kolářových sadech došlo po instalaci úspornějších LED svítidel, kterými byla nahrazena původní sodíková, ke snížení instalovaného příkonu a bylo možno snížit hodnoty hlavních jističů. Tímto opatřením ušetří město na distribuci (poplatek za jistič) ročně téměř deset tisíc korun,“ prozradil náměstek primátora pro komunální oblast Jiří Pospíšil (PéVéčko). „V ulici Sokolská provedlo Ředitelství silnic a dálnic ČR v rámci rekonstrukce estakády přepojení veřejného osvětlení na nově vybudovaný rozvaděč, který bude nově již v jejich správě. Z tohoto důvodu bylo možné zrušit toto odběrné místo bez náhrady, elektroměr byl demontován. Tato změna bude pro město generovat úsporu na distribučních poplatcích zhruba 13.500 korun za rok,“ dodal náměstek Pospíšil.