V malé lázeňské obci od letošního roku změnili způsob třídění odpadů. V obci tak lidé už neuvidí na veřejných prostranstvích nádoby na tříděný odpad.

S platností od 1. ledna tak byly zrušeny kontejnery na plasty, papír a bio odpad. Obec ale připravila pro obyvatele náhradu. Nově každá domácnost, kde je občan s trvalým pobytem v obci Skalka, obdržela tři popelnice. „Tímto způsobem by mělo dojít k efektivnějšímu třídění,“ vzkazuje na svém facebookovém profilu vedení obce.