Rada města se rozhodla investovat do nového digitalizovaného nouzového systému. Ten stávající a jeho využívání se tu a tam stávaly mezi obyvateli města terčem kritiky. Nyní se magistrát bude snažit systém modernizovat a zajistit jej lépe po technické stránce.

 

„Slibujeme si od něj, že bude poskytovat informace krizového rázu, i když doufáme zároveň, že jich bude co nejméně. Zároveň budeme dbát na to, aby byli občané nejen varováni, ale v dalších situacích také informováni,“ uvedl po radě vedení města primátor Prostějova František Jura (ANO 2011).

Ten rovněž ozřejmil jeden z důvodů, proč se vedení Prostějova rozhodlo tuto investici uskutečnit. „Zaslechli jsme kritiku, někdy oprávněnou, že neinformujeme dostatečně. Nyní bude systém slyšet v každé části města.“

Ukázalo se, že investice do nového digitalizovaného nouzového systému bude patřit k těm větším v rozpočtu na rok 2023. „Celková částka na investici je deset a půl milionu korun, přes osm milionů půjde z dotace,“ konstatoval primátor.

„Předmětem veřejné zakázky je komplexní vybudování digitalizovaného varovného a informačního systému obyvatelstva. Zahrnovat bude jak dodávku technologií, tak samotné vybudování plně digitalizovaného Varovného informačního systému a monitorovacího systému na území statutárního města Prostějov. Bezpečnost obyvatel Prostějova je pro nás absolutní prioritou a bez dobrého varovného systému se neobejdeme,“ přidal ještě Jura s tím, že pro vybudování nového varovného systému budou v maximální možné míře využity prvky stávajícího systému, který bude rozšířen, modernizován a kompletně digitalizován.

Dodávka nového systému by měla být uskutečněna nejpozději do konce října tohoto roku.  

 

Hlavními částmi systému jsou:

  • vysílací pracoviště, které se skládá z ústředny MIS s řídící technologií, hlavního a záložního ovládacího pracoviště a prvků přenosové soustavy;
  • odbavovací pracoviště pro místní část Žešov;
  • dva plně digitální radiové převaděče, včetně modulů selektivních JSVV přijímačů;
  • 239 ks bezdrátových plně digitálních hlásičů s reproduktory;
  • čtyři elektronické sirény;
  • dva integrované hladinoměry;
  • tři plně integrované limnigrafické stanice (srážkoměry).