Omezení se bude týkat vojenského prostoru.

Úplná uzavírka silnice II/377 v jejím úseku od křižovatky se silnicí III/37744 v Žárovicích po křižovatku se silnicí III/37742 v Drahanech

 

důvod uzavírky: výcviková činnost ve vojenském výcvikovém prostoru

délka uzavírky: 8,75 km

délka objížďky: 22,75 km

objížďka: z Plumlova po III/37349 směrem na Vícov, dále po II/150 směrem na Protivanov, před Protivanovem po III/37742 do Drahan a opačně

termíny uzavírky: 16. 2. 2023

čas uzavírky:

8:00 – 9:00 závory uzavřeny, umožněn průjezd již projíždějících vozidel

9:00 – 22:00   uzavřeno pro všechna vozidla mimo vozidel dle bodu 4., 5. a 6. podmínek tohoto rozhodnutí

Změny v dopravě: spoje č. 5, 7, 9, 19, 14, 16 a 22 autobusové linky 780431 budou vedeny následovně: z Plumlova po II/377 do Žárovic, dále po III/37744 a III/37349 do Vícova a dále po trase objížďky, ostatní spoje autobusové linky 780431 budou vedeny po II/377