Obec Vranovice-Kelčice zaštiťuje plánovaný projekt výstavby cyklostezky, která by měla propojit hned čtyři obce, a to Dobrochov, Vranovice-Kelčice, Vřesovice a Výšovice.

Stezka povede vesměs podél jiných dopravních tras či vodních toků, jako jsou například Dobrochovský potok, Kelčický potok a Vřesůvka. Stavba je rozdělena na čtyři části. První z nich povede Dobrochovem a bude dlouhá 587 metrů, druhá z Dobrochova do Kelčic o délce 1,6 km, třetí z Kelčic do Výšovic. U ní se počítá s délkou 2,7 km. Na ni by měla navázat čtvrtá část spojující Výšovice a Vřesovice o délce 1,3 km. Projekt aktuálně žádá o stavební povolení.