Od října roku 2021 jsou v Prostějově v činnosti zařízení na měření rychlosti. Nejdříve radar „hlídal“ řidiče v Brněnské ulici, poté se měření rychlosti střídavě přesouvalo do Dolní a Olomoucké ulice. V průběhu uplynulého roku radary zaznamenaly celkem 6 025 přestupků, lidé by na pokutách měli zaplatit 3 196 492 Kč. Zhruba třetina pokut však stále zůstává neuhrazená...

Tam, kde jsou radary, jezdí řidiči pomaleji. Svědčí o tom statistiky přestupků, které tyto budky zaznamenaly. Jejich počet v průběhu uplynulého roku totiž výrazně kolísal. Nejvíce přestupků (711) bylo zaznamenáno v březnu, naopak nejméně (248) v listopadu. Čím vším to ještě může být způsobeno?

„Na překračování povolené rychlosti má vliv zejména počasí, za deště, mlhy a při sněžení jezdí řidiči a řidičky pomaleji. Pozitivní vliv na dodržování rychlosti má i instalace informačního radaru v Brněnské ulici u hřbitova. V neposlední řadě si lidé na radary určitě již zvykli a předepsanou rychlost dodržují. Na počtu přestupků se zřejmě projevila v loňském roce i uzavírka Wolkerovy ulice. Provoz v Brněnské ulici byl hustější, proto se jezdilo pomaleji,“ míní náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil, který má dopravu ve městě na starost. Dle něj data jednoznačně dokazují, že tam, kde jsou radary umístěny, řidiči jezdí výrazně pomaleji a více podle předpisů. „Došlo tedy ke zklidnění dopravy, což byl náš cíl.“  

Závodník v Brněnské

Z dostupných čísel rovněž vyplývá, že kolem funkčního radaru projelo přes dva miliony aut. Zajímavé je, že podstatná část uložených pokut nebyla hříšníky dosud uhrazena. Konkrétně se jedná o zhruba třetinu z nich. Takoví lidé však v krajním případě mohou očekávat i návštěvu exekutora.

Stále nevyšší rychlost byla naměřena hned na začátku provozu radarů v Brněnské ulici už v roce 2021. „Řidič tehdy jel rychlostí 148 km/h. Sankce za tento přestupek je v rozmezí pět až deset tisíc korun, zákaz řízení na šest až dvanáct měsíců a ztráta pěti bodů,“ upozornil Pospíšil.

Kde přibydou radary?

Měřící zařízení jsou aktuálně umístěna v Brněnské, Dolní a Olomoucké ulici. Prostějovský magistrát již dříve uvedl, že radary plánuje umístit také v ulicích Vrahovická a Vápenice. V tomto ohledu však došlo ke změně. „Na Vápenici zřejmě radar nebude vzhledem k tomu, že by instalace byla technicky velmi náročná, tím i finančně nákladná. Musím říci, že po rekonstrukci komunikace na Vápenici došlo na této ulici k podstatnému zklidnění dopravy,“ prozradil náměstek primátora Statutárního města Prostějov.

Stále však platí, že ve všech „budkách“ je vždy pouze jedno měřicí zařízení, ostatní jsou „prázdné“. Fígl je v tom, že řidiči netuší, který radar měří a který ne. Nákup dalšího měřícího zařízení město zatím neohlásilo. „Stojí zhruba sedm set tisíc korun, proto se musí vedení města dohodnout, jestli nakoupíme další zařízení, aby tak měření probíhalo na všech vybraných místech nepřetržitě. Rozhodnutí v této věci zatím nepadlo,“ uzavřel Jiří Pospíšil.

05 graf1