Jedním z hlavních cílů Azylového centra v Prostějově bylo pro rok 2020 udržení stávajících služeb včetně Azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi ADDAR, což se také podařilo. Všechny služby jsou podle ředitele centra Jana Kally plně využívány a stoprocentně zajištěny.

„V obou vlnách omezení a nouzových stavů, jarní i podzimní jsme v našem provozu a službách vše zvládli. Byly nakoupeny desinfekce, ochranné pomůcky, bezkontaktní dávkovače, teploměry a striktně byla v obou zařízeních dodržována hygiena a pokyny dle nařízení vlády a ředitele centra. Na zařízeních neustále probíhá informovanost u stávajících i nově příchozích klientů a klientek, která se týká momentálně ve velké míře dodržování hygieny, nošení roušek a řádné desinfekci rukou a aktuálních vládních nařízení. To vše probíhá i v terénu za pomoci terénního sociálního pracovníka,“ říká ředitel Jan Kalla.

V loňském roce se zrealizoval plán rozšíření centra o takzvané kontejnerové bydlení. „Je to soustava obytných kontejnerů, které splňují požadavky a hygienické normy pro poskytování našich služeb. Od roku 2021 se tedy služby centra rozšíří o 12 míst, plus sociální zařízení. Je to i řešení krizové situace v zimních měsících, kdy kapacita centra již dlouhodobě nedostačuje. Nový objekt byl vybudován městem Prostějov, čímž bychom touto cestou chtěli velmi poděkovat za vstřícnost radě města, zastupitelstvu i všem osobám, se kterými jsme v této souvislosti jednali. Vybavení, zprovoznění a administrativní záležitosti spojené s poskytováním služeb řeší Azylové centrum,“ uvádí dále Jan Kalla.