Skutečně neobvyklý „vánoční dárek“ dostalo město Kostelec na Hané od Olomouckého kraje.

Staly se jím části chodníků ze zámkové dlažby a plochy vjezdů vybudovaných v rámci čtvrté etapy rekonstrukce průtahu městem v hodnotě přes 300 tisíc korun. Vše bylo stvrzeno nedávným uzavřením darovací smlouvy.