Je to tradice, která se v Prostějově dodržuje dlouhá desetiletí. Slavnostní vítání nových občánků města sice v uplynulém letopočtu do velké míry ovlivnila pandemie koronaviru a v mnohých případech se tyto dříve hojně navštěvované akce z řad členů nejširší rodiny konaly za velmi omezených podmínek, přesto bylo v roce 2020 slavnostně „přijato“ 390 nových přírůstků zdejšího obyvatelstva. Za posledních pět let jde ovšem o druhý nejnižší počet dětí, což značí, že se nepodařilo zastavit snižující se porodnost. Tak snad bude letošní rok v tomto ohledu mnohem příznivější...

Nádhernou tradici vítání občánků ovlivnilo nebezpečí nákazy nemocí covid-19. „Bohužel, v tomto roce se léta zavedené vítání dětí v obřadní síni prostějovské radnice s tradičním kulturním programem uskutečnilo pouze v několika málo případech. Nejčastěji probíhalo vítání dětí v Kulturním klubu DUHA, kam mohl zavítat pouze jeden z rodičů, a to i bez dítka,“ zkonstatovala Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov), náměstkyně primátora statutárního města Prostějova.

Za posledních pět let byl letos přivítán druhý nejmenší počet nových Prostějovánků. Znamená to tedy, že pokles porodnosti se stále nepodařilo zastavit. „Je tomu tak. Doufejme, že tento prazvláštní rok, který omezuje návštěvy restaurací, společenský život i vycházky a upřednostňuje pouze chůzi do práce, za nezbytnými nákupy a domů, se projeví alespoň ve větší porodnosti v roce příštím,“ poznamenala s úsměvem náměstkyně primátora, které se Večerník zeptal, jaká atmosféra letos vládla při vítání občánků? „Stále velmi srdečná. Rodiče měli celý den na to, aby do Duhy dorazili, chodili v páru i sami, někdy bez narozeného dítka a někdy s ním. Ač to vše bylo zcela jiné než v obřadní síni radnice, měli jsme prostor popovídat si o dětech, zlobení či intenzitě spánku, popřát si vzájemně pevné zdraví a vyjádřit touhu se potkávat na kulturních akcích či při posezení na zahrádkách bez nezbytné ochrany úst,“ odpověděla Sokolová, která věří, že v roce 2021 budou pro vítání občánků již mnohem příznivější podmínky. „Myslím, že nám nezbývá než tomu věřit. Osobně důvěřuji očkování, podle mého názoru je to jediná cesta, jak se s touto nemocí skutečně porvat a vymýtit ji stejně jako nemoci, proti kterým nás očkování chrání od dětství.“

Zbývá ještě připomenout, že z vítání nových občánků neodcházeli rodiče a jejich miminka s prázdnou. „Každý občánek získává od Statutárního města Prostějova dva tisíce korun, rodičům předáváme knihu, o které vždy říkám, že je potřebné ji průběžně vyplňovat, aby děti měly památku, až vyrostou, mamince pak předáváme květinu. Rodiče se zapisují ke jménu svého dítěte do Pamětní knihy města Prostějova,“ uzavřela náměstkyně primátora Milada Sokolová.

 

přivítaní občánci města prostějova

rok                  počet

2016                429

2017                448

2018                387

2019                419

2020                390

pohlaví nových občánků prostějova v roce 2020

chlapci             208

děvčata           182

CELKEM:      390

nejčastější jména nových občánků prostějova v roce 2020

dívky                          počet

Karolína                     10

Julie                            8

Anna, Laura               7

Viktorie, Sofie           6

Natálie, Ema              5

chlapci                       počet

Jakub                          11

Dominik, Adam         10

Daniel, David             8

Tobiáš, Martin                       7

Vojtěch, Šimon, Patrik, Matyáš, Michal, Lukáš       6