Dotazník týkající se strategického plánku rozvoje města měli možnost vyplnit všichni obyvatelé Konice. Jedná se přitom o zásadní dokument, který bude mít vliv na dlouhodobou kvalitu života ve městě.

Občané jej mohli vyplňovat prostřednictvím internetu. V papírové podobě jej obdrželi jako součást místního Zpravodaje, po jeho vyplnění jej pak odevzdávali na podatelnu v budově městského úřadu. Zpracované výsledky budou prezentovány na internetu, na veřejných zasedáních a na vývěskách.