V obci Hluchov nabízí lidem možnost třídit i pomocí kontejneru na bioodpad. Ne všichni ale dodržují pravidla toho, co do kontejneru mají dávat. Obecní úřad tak prosí, aby byli lidé zodpovědnější.

„Upozorňujeme občany, aby do kontejneru na biologický odpad neodkládali větve, ale pouze zbytky rostlin, jako je tráva, listí. Pro ukládání větví je určen prostor vedle kontejneru na bioodpad,“ uvádí web obce. Na zpracování dříví pak nabízí obec k využití a zapůjčení elektrický drtič zahradního odpadu.