Odpadové hospodářství bylo jedním z témat posledního jednání prostějovského zastupitelstva. To mělo na programu návrh rady na nominaci zástupců pro valnou hromadu, především ale vystoupení ze Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje. Zastupitelé i zastupitelky tímto de facto rozhodovali o tom, jak se bude nakládat s odpady po roce 2030. Podle současných zákonů by totiž mělo skončit skládkování. V sále zprvu byla snaha materiál odložit, za což se přimlouvala opozice.

O projektu servisní společnosti přišel mluvit zástupce kraje Michal Obrusník, který projekt obhajoval. Někteří zastupitelé ovšem zpochybňovali, zda by to městu v budoucnu pomohlo. „Bylo by dobré ze společnosti nevystupovat a nechat si dle vzoru Olomouce vypracovat studii i oponentní studii. Prokázalo se, že projekt Odpady Olomouckého kraje je životaschopný,“ uvedl Aleš Matyášek (Na rovinu!). „Nebudeme mít kontrolu nad finančními toky,“ připomněl městský podíl.

V důvodové zprávě k vystoupení radní poukazovali na to, že by soukromé společnosti – na rozdíl od té krajské – zprvu zainvestovaly zpracování odpadu samy. „Je namístě získat další informace. Částka uvedená ve zprávě je od zástupců servisní společnosti,“ přidal se další zastupitel Tomáš Lázna (ODS spolu s nezávislými osobnostmi). „Zní to dobře. Ale když to nebude fungovat, doplatíme to my. Soukromý investor má větší motivaci, aby projekt fungoval,“ dodal na adresu servisní společnosti. Vystoupení hájil také náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko). „Nemáte správné informace. Mohelnice, Šternberk a Litovel jdou svou cestou. Nejsme v tomto případě ti chytří, kteří jdou svou cestou a ukazují ji ostatním,“ řekl do pléna. „Odborníci vám řeknou, že projekt dotřiďovací linky je vůbec nejdražší.“ Jeho vystoupení následně podpořil primátor František Jura (ANO 2011).

Nakonec většina zastupitelů zvedla pro konec ve společnosti ruku. Nyní by se tak vedení Prostějova mělo zabývat dvěma variantami: v jednom případě by firma FCC měla vybudovat zařízení na výrobu tuhého alternativního paliva v Biskupicích. Ve druhém navrhuje firma PGP Terminal plazmové zplyňování odpadu. K němu by po výstavbě nového zařízení mělo docházet ve Stichovicích. Rozhodnutí pak okomentoval zpětně Michal Obrusník. „Máme jedinečnou šanci, aby se města a obce spojily a založily si společnost, kterou si můžeme dohromady řídit. Především se jedná o to, že jsme chtěli odpady zařídit takovým způsobem, že by z investice nebyl dopad na občany,“ poznamenal zástupce kraje a také starosta Konice. „Mrzí mě to velmi, materiál do zastupitelstva byl velice krátký. Nebyly tam žádné analýzy, kterých by se člověk mohl chytit. Výsledkem bylo odstoupení od společného řešení obcí a měst a zároveň nebyla vybraná žádná jiná varianta,“ upozornil.