Téma městské hromadné dopravy se na jednání prostějovských zastupitelů často nedostává. Na posledním zasedání se však o něm po čase mluvilo, kdy zastupitelé a zastupitelky řešili možnost vzniku nové zastávky, která by byla v Olympijské ulici u prostějovského Sportcentra.

 

Za Olympijskou ulici totiž zatím linky městské hromadné dopravy nevedou. Nejbližší zastávkou je přes tři sta metrů vzdálené stanoviště ve Sportovní. Budovu a přilehlý areál přitom denně navštěvuje několik set dětí při účasti na kroužcích. „Jsou zde podmínky pro vybudování nové zastávky. Třeba projekt. A taky točna a místo na ni,“ připomněl náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil. Hovořil o financování takové linky, magistrát totiž trvale musí na provoz MHD uvolňovat finanční prostředky ze svého rozpočtu a tak by muselo znovu dojít k navýšení výdajů. Důležité by byly i stavební práce. „Pokud by se tohle uskutečnilo, muselo by dojít na redukci parkovacích míst. A musely by se rovněž vyhodnotit časové intervaly spojů,“ řekl Pospíšil.

Zastupitelé a zastupitelky nakonec o této záležitosti nehlasovali.

MHD v Prostějově dlouhodobě provozuje společnost First transport lines. Aktuálně obsluhuje 13 linek. Naposledy došlo ke změně loni, kdy začaly jezdit autobusy s číslem 61 mezi Domamyslicemi a autobusovou stanicí. V případě Sportcentra by se ale pravděpodobně jednalo spíše o zajíždění některé z dosavadních linek než o vznik linky nové.