Statistické přehledy každoročně názorně ukazují činnost hasičů v číslech. A tak se do bilancování loňského roku v rámci Olomouckého kraje pustili i letos. Oproti předešlému letopočtu museli během předchozích dvanácti kalendářních měsíců zasahovat častěji, než bylo za poslední pětiletku zvykem - výjezdů bylo téměř 8 000 tisíc.

Jednalo se o dopravní nehody, požáry, ale také přívalové deště, vichřice, bouře či úniky různých nebezpečných látek. Ve všech těchto případech se jejich množství oproti předešlému roku zvýšilo. Počet zachráněných osob byl více než desetkrát vyšší než tragických událostí.

V roce 2022 hasiči řešili přes 1 000 požárů, což je nejvyšší počet za poslední čtyři roky. Celkové číslo se zastavilo na 1 040. „Naše statistiky evidují o 140 požárů víc než v roce 2021. Zachránili jsme při nich 62 lidí, 505 osob jsme evakuovali. V přímé souvislosti s požárem loni zemřelo 9 lidí. To je nejvíce za poslední čtyři roky. Při požárech se zranilo 79 osob a také 16 hasičů. Byly při nich způsobené přímé škody za téměř 175 milionů. Díky včasným zásahům se nám podařilo uchránit majetek za více než půl miliardy korun,“ shrnuje zpráva HZS Olomouckého kraje.

Nejvíce zásahů si stejně jako v každém roce vyžádaly různé technické havárie, pomoci a záchrany osob a zvířat. Loni jich evidovali přes čtyři tisíce. Jednalo se například o živelné pohromy jako vichřice, povodně, přívalové deště nebo sesuvy půdy. „Do této kategorie počítají hasiči také výjezdy k otevření bytu, vyproštění osob z výtahu nebo likvidace hmyzu. Kromě pomoci občanům se jednalo i o pomoc pro zvířata, do které spadá pomoc psům, kočkám, koním, ale i labutím, dravcům a exotickým zvířatům. Za zmínku stojí například záchrana chameleona,“ prozradila tisková mluvčí Lucie Balášová.

Další podstatnou náplní výjezdů byly dopravní nehody, kterých hasiči řešili 1 233. V drtivé většině případů se jednalo o nehody na pozemních komunikacích. Dále to bylo 46 kolizí na železnici, 2 nehody byly letecké. Do této kategorie patří také zásahy u úniků nebezpečných látek, kterých bylo přibližně stejně jako v předešlém období.

Do činnosti hasičského záchranného sboru promluvila i válka na Ukrajině, která znamenala dalších více než 500 zásahů. V této souvislosti se jednalo především o transporty uprchlíků a převoz humanitárních prostředků a materiálu. „Na krajském informačním a operačním středisku jsme pak během roku 2022 přijali na tísňových linkách více než 93 tisíc hovorů, což v přepočtu znamená, že operátoři za dvanáctihodinovou směnu odbaví více než 64 hovorů a 12 datových vět,“ konstatovala Balášová.

Celkově se počet zásahů hasičů vyšplhal na necelých 8 000 tisíc. „U dopravních nehod, požárů, při přívalových deštích, vichřicích či únicích nebezpečných látek zachránili 2 300 osob a evakuovali přibližně 6 000 dalších. Oproti roku 2021 se zvýšil počet našich zásahů u požárů, dopravních nehod i u technických havárií. Navíc činnost našeho sboru prověřil válečný konflikt na Ukrajině a s ním spojená uprchlická krize, na jejímž řešení jsme se výraznou měrou podíleli. Stovky našich příslušníků a zaměstnanců pomáhaly válečným běžencům v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině a činí tak dosud,“ doplnili hasiči v tiskové zprávě.

 

12 graf2