Stejně jako v minulých letech se i letos do projektu na úklid vlastního okolí zapojí řada obcí a měst v regionu.

Snahou projektu je osvěta ohledně zacházení s odpadem, ale i přírodou, která znečištěním trpí. V akci tradičně pokračuje řada obcí a letos se k nim přidávají i další. Jedná se tak například o Určice či Mostkovice.