Také prostějovští radní se vrací do běžného pracovního režimu a již v úterý 12. ledna dopoledne se sejdou k letošnímu prvnímu zasedání Rady statutárního města Prostějova. Program jednání není dlouhý, přesto obsahuje zajímavé body.

Hned na úvod konšelé projednají zprávu o plnění úkolů, které si zadali při předchozích zasedáních. „Poté budeme projednávat rozpočtová opatření směrem k městské policii a následně budeme vybírat název nového a nedávno vybudovaného parku v Okružní ulici. Tento název vzejde z ankety, kterou jsme vloni na podzim vyhlásili mezi občany Prostějova. Dále se budeme zabývat projektem prevence kriminality pro rok 2021, zejména možnostmi dotačních programů. Jednat budeme rovněž o záměru na změny závazku ze smlouvy o zajištění ostrahy městských objektů a schvalovat budeme také plán oprav a údržby Domovní správou Prostějov,“ uvedl primátor Prostějova František Jura.

Radní mají v plánu také projednávání rozpočtových opatření na stavební investice. „Zejména půjde o opravu kotelny v ulici M. Pujmanové regeneraci sídliště Mozartova a dopravní investice,“ dodal náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Rada města v úterý bude taktéž schvalovat i některé záměry prodeje pozemků. Večerník v příštím vydání přinese konkrétní informace o závěrech celého jednání prostějovských radních.