„Konečně se v Konici něco povedlo!“ I takto hodnotili někteří z místních rekonstrukci sokolovny. Jedna z dominant města se na konci předminulého roku po více jak 23 letech opět otevřela veřejnosti coby komunitní centrum. S provedenou opravou byli návštěvníci vesměs spokojeni, zároveň byli zvědaví na to, jak bude nové centrum využito. A právě o to se Večerník po něco málo více jak roce jeho fungování zajímal.

Komunitní centrum na letopočet 2020 plánovalo zejména pořádání akcí, které by vedly ke zlepšování sousedských vztahů. To se v mnoha ohledech podařilo. „V průběhu roku se u nás pravidelně pořádaly tvořivé dílny zaměřené například na papírové pletení. Lidé si k nám mohli přijít zahrát ping-pong, stolní fotbálek a deskové společenské hry. Zázemí pro svou činnost zde našel místní šachový klub a pravidelně se zde scházely ženy na cvičení. Kromě toho jsme uspořádali několik větších akcí – připojili jsme se k oslavám padesáti let povýšení Konice na město, zorganizovali rozloučení s prázdninami pro malé i velké a zapojili se do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Konalo se zde několik seminářů a přednášek na aktuální témata jako třeba o sociálních sítích, dostupném bydlení či cestovatelské přednášky o životě v Mexiku a Ománu,“ ohlédla se za loňskou činností centra jeho vedoucí Jitka Klemsová, která si pochvalovala také spolupráci s místními hasiči, městským kulturním střediskem, Charitou a dalšími organizacemi.

Aby lidé mohli dělat, co je baví

Do chodu centra se nutně zásadním způsobem promítla i situace kolem koronaviru. „V jarních měsících minulého roku jsme v komunitním centru šili roušky a pomáhali s jejich distribucí občanům města. Další plánované a připravované akce jsme však museli zrušit,“ posteskla si Klemsová, kterou aktuálně nejvíce mrzí omezení možnosti komunikace s lidmi ve městě. I proto zde plánují zakoupení techniky, která by takovou komunikaci umožnila v on-line formě. Zároveň už vyhlíží možnost opětovného otevření. „Jakmile nám to situace umožní, nabídneme lidem možnost využívat prostory centra pro aktivity s menším počtem osob. Následně chceme uspořádat naplánované akce, jako jsou sousedské večery, košty, taneční kurzy, promítání filmů a další,“ nastínila Klemsová, podle níž je nejdůležitější funkcí centra podpora místních lidí v tom, co je baví. „Věříme, že se tímto způsobem u nich bude rozvíjet i zájem o dění ve městě,“ uzavřela vedoucí komunitního centra.