Napojení na vodovod a splaškovou kanalizaci u novostaveb rodinných domů řeší ve Výšovicích.

Projekt aktuálně žádá o stavební povolení.