Tady něco nehraje! Jak už na podzim loňského roku Večerník informoval, od 1. února by se měla neprodyšně uzavřít Vrahovická ulice z důvodu její generální rekonstrukce.

Takto alespoň zní smlouva s vybranou stavební firmou, která má krajskou investici během roku 2021 provést. Obrovský zásah do dopravy spojený s uzavírkou tolik frekventované ulice by si tedy zasloužil informace, které by už nyní, tři týdny před uzavírkou, popsaly objízdné trasy a způsob, jakým kompetentní orgány chtějí řešit dopravní komplikace. Nic takového se ale neděje! „Příprava akce rekonstrukce ulice Vrahovická je v plném proudu. Čekáme na přesné stanovení objízdných tras a jsme na to jako město připraveni. Bohužel odpovědná osoba zhotovitele za tuto akci je tento týden mimo republiku. Předpokládáme, že přesnější informace a finální harmonogram budou k dispozici koncem příštího týdne,“ sdělil Večerníku minulý pátek Jiří Rozehnal, náměstek primátora Prostějova.