Rada města Prostějova na svém posledním jednání odsouhlasila plán oprav a údržby bytového a nebytového fondu spravovaného Domovní správou Prostějov na rok 2021.Na tyto investice je vyčleněno 16,6 milionu korun.

„Plán obsahuje opravy a údržbu - konkrétně bude docházet k opravám střech, fasád, nátěrů a maleb, oken, opravám plynoinstalace, elektroinstalace, vodoinstalace a kanalizace, opravám výtahů a podobně, v objektech v majetku města, které organizace spravuje. Pro rok 2021 jsou celkové náklady na opravy a údržbu kalkulovány ve výši asi 16,6 milionu korun,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil. „V průběhu roku budou finanční prostředky postupně uvolňovány na základě potřeby úhrady realizovaných oprav a údržby vyfakturovaných společností Domovní správa Prostějov, dodal první náměstek Pospíšil.