O možnosti zavedení tzv. mobilního rozhlasu, který umožňuje dodávání zpráv na telefony, diskutovali v Plumlově. Vedení města v této souvislosti zjišťovalo zkušenost z okolních obcí, ze které vyplynulo spíše negativní hodnocení.

Ukázalo se totiž, že o uvedenou službu není v daných obcích mezi občany velký zájem. Zprávy z obecního rozhlasu navíc lidé mohou už nyní najít na internetových stránkách města.