Radní mají po svém úterním zasedání jasno v tom, kdo se zhostí rekonstrukce chodníků po obou stranách ulice Sokolská v Prostějově. Práce zajistí firma Strabag Praha. Budou se dotýkat délky 560 metrů chodníků - východní strana 300 metrů, západní strana 260 metrů, kdy minimální šíře chodníku je 1,5 metru. Celková plocha dlažby je 1 317 metrů čtverečných.

„Obdrželi jsme v zadávacím řízení celkem pět nabídek. Hodnotící komise je posoudila, když nabídky byly hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti, kde hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. A na prvním místě v pořadí byla vyhodnocena nabídka dodavatele Strabag,“ shrnul primátor František Jura (ANO 2011).

„Odvodnění chodníků je řešeno jednostranným příčným spádem do vozovek a do zelených pásů. V místě, kde je terén ve stávajícím stavu výše než navržený chodník, bude odvodnění řešeno dvouřádkem z distanční dlažby,“ popsal stavební podrobnosti náměstek primátora pro stavební a investiční rozvoj Jiří Rozehnal (ANO 2011) s tím, že vysoutěžená hodnota zakázky je 2,6 milionu korun.