Prostějovští radní na svém zasedání (6. 4. 2023) projednali a schválili projekt Corrency. Jde o systém podpory vytipovaných skupin občanů, kteří jsou ohroženi extrémním nárůstem cen, a zároveň se jedná o systém adresné podpory místních obchodníků a lokální ekonomiky.

REGISTRACE BUDOU PROBÍHAT NA TOMTO PORTÁLE:prostejov.corrency.cz

2. 5. - 30. 6. 2023 - SENIOŘI nad 65 let žijící v jednočlenné domácnosti + obchodníci

„Z rozpočtu města jsme vyčlenili částku pět miliónů korun, které budou po přihlášení občanů do systému rozděleny tak, že každý bude mít možnost získat hodnotu dvakrát 500 Correntů, což je ekvivalent dvakrát 500 korun českých. Díky Correntům a svým vlastním prostředkům budou moci občané nakupovat produkty a služby s 50% slevou u svých oblíbených obchodníků, kteří se do tohoto projektu také zapojí," přiblížil projekt primátor Prostějova František Jura.

Nyní bude probíhat jednání s vybranými místními obchodníky, aby se projektu zúčastnili. Konkrétně půjde o malé a střední podniky s provozovnou na území města Prostějova. „V nadcházejících týdnech budeme oslovovat také občany, aby se seznámili se systémem, mohli se do něj řádně přihlásit a věděli, jak ho využívat. Registrace první vytipované skupiny, což jsou senioři nad 65 let žijící v jednočlenné domácnosti, začne 2. května a potrvá až do konce června. Poté začne registrace pro podporu dětí mladších 15 let,“ dodal primátor Jura s tím, že Correnty budou moci občané využívat následující dva měsíce po registraci.

Podpora ze strany veřejné správy je často administrativně náročná. Projekt Corrency se právě toto snaží napravit a vyjít tak maximálně vstříc lokálním ekonomikám. 

„Díky Corrency je možné vzít veřejnou podporu a přímo skrze občany ji přinášet k podnikatelům a organizacím. Největší výhodou je jednoduchost celého systému, kdy se cílená podpora dostane k prostějovským podnikatelům levně a rychle. Především tím ale do podpory od města zapojujete přímo občany, kteří se mohou rozhodnout, koho darem od města podpoří. Vše je přehledné a snadné,“ vysvětlil CEO společnosti Corrency Petr Stuchlík.