V dubnu poklesl celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji na 14 420, počet hlášených volných pracovních míst na 7 629 a podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,4 %. To jsou bezesporu dobré zprávy. I nadále se přitom chlubí nejnižším počtem lidí bez práce Prostějovsko. Zatímco měsíc předtím, tedy v únoru 2023, zde bylo 2,7 procent nezaměstnaných, v březnu 2,5, nyní ještě o jednu desetinu procentního bodu méně. Tradiční zprávu médiím opět vypracovala vedoucí Oddělení zaměstnanosti Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci Jana Litvíková.

K 30. dubnu 2023 evidovala Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci celkem 14 420 uchazečů o zaměstnání. „Jejich počet byl o 901 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je vyšší o 985 osob. Z tohoto počtu bylo 13 299 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let. Bylo to o 841 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet vyšší o 1 050,“shrnul Jaroslav Mikšaník, hlavní analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.

V průběhu minulého měsíce bylo nově zaevidováno 1 931 osob, což je ve srovnání s březnem tohoto roku o 155 lidí méně a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku naopak o 103 osob více. Z evidence během měsíce odešlo celkem 2 832 uchazečů. „Bylo to o 37 osob méně než v předchozím měsíci a o 168 více než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 2 056, tj. o 131 více než v předchozím měsíci a o 101 více než ve stejném měsíci minulého roku. Dále 461 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 69 více než v předchozím měsíci a o 86 více než ve stejném období minulého roku; 776 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění,“ poskytl médiím podrobné informace Mikšaník.

K meziměsíčnímu poklesu počtu uchazečů o zaměstnání došlo ve všech regionech Olomouckého kraje. Nejvíce se počet nezaměstnaných snížil na Šumpersku (o 243 osob), ale k největšímu procentuálnímu poklesu nezaměstnanosti došlo na Jesenicku (- 13 %).

Ke konci bylo zaevidováno 7 651 žen, jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 53 %. V evidenci bylo 2 252 osob se zdravotním postižením, což představovalo 16 % z celkového počtu nezaměstnaných. „Dále to pak bylo 740 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 32 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl vyšší o 98 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli pěti procenty,“ dodal hlavní analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://www.mpsv.cz/web/cz/statistiky.  

 

Více najdete ZDE