Byla to velká událost. Zhruba před rokem došlo po dlouhých dvaceti letech na vypuštění velkého rybníka v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Důvodem byl fakt, že se jeho hráz a zejména mechanismus vypouštění dlouhodobě nacházely v havarijním stavu. Od té doby je rybník v krásném anglickém parku vypuštěný, na jeho potřebnou revitalizaci se stále marně hledají finanční prostředky.

 

Na první pohled vypadal velký rybník idylicky. Vždyť také býval jednou z hlavních dominant nádherného zámeckého parku v Čechách pod Kosířem. Nikoliv náhodou bývalo kovové kolo jeho výpustného mechanismu na hrázi zřejmě nejčastější kulisou svatebních fotografií v našem regionu. Jenže stav rybníka už má řadu let k idylce daleko. Na vlastní gumáky se o tom před rokem mohli přesvědčit rybáři z Tovačova. Se sítí v ruce se propadali do desítky let usazovaného bahna, které v některých místech mělo dosahovat hloubky až šesti metrů.

Výlov měl předcházet revitalizaci celého rybníka spočívající mimo jiné v jeho vybagrování, zpevnění břehů a opravě výpusti. Již vypracovaný projekt také počítá s podobnými úpravami u malého rybníka nacházejícího se blíže k zámku, a dokonce i zdejšího potoka. Problémem je, že náklady na jeho realizaci se odhadují na bezmála 100 milionů korun. A ty Olomoucký kraj na celou akci vydat nechce. I proto rybník už přes rok zůstává vypuštěný, stále více zarůstá a rozhodně v parku už neplní svoji estetickou funkci, kvůli níž byl vybudován. „Opětovné napuštění rybníka není možné, máme v ruce technický posudek, který uvádí, že hráz a zejména vypouštěcí mechanismus jsou v havarijním stavu a kdykoliv by mohlo dojít ke značným problémům. Olomoucký kraj však v tuto chvíli nechce dostatek financí na nezbytné investice do svého majetku uvolnit z vlastního rozpočtu a hledá, jak na akci získat dotace. Jenže zatím se nic nenaskytlo,“ vysvětlil nám důvod neutěšeného stavu rybníka zámecký kastelán Martin Váňa.

Tak uvidíme, jak dlouho bude rybník ještě zarůstat, což navíc povede nejen k nelibým pohledům ze strany návštěvníků parku, ale zřejmě i k dalšímu navýšení nákladů na plánovanou revitalizaci.