Hanácká metropole se ve čtvrtek 18. června stala dějištěm už devatenáctého sněmu Svazu měst a obcí ČR. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje v jeho průběhu zdůraznil úzkou spolupráci mezi hejtmanstvím a místními samosprávami. Jednání se zúčastnil také Jan Šafařík, krajský náměstek pro rozvoj venkova.

„Pro náš kraj je Svaz měst a obcí velmi důležitým partnerem. Vzájemně můžeme například konzultovat a připomínkovat různé legislativní změny, které souvisí s fungováním obecní a krajské samosprávy. Tento společný přístup jsem také zástupcům Svazu měst a obcí nabídl,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Na sněmu hejtman otevřel otázku integrace ukrajinských uprchlíků – a to jak do systému vzdělávání, tak i jejich začlenění na pracovní trh. Dalším zásadním bodem hejtmanova projevu byl aktuální projekt Olomouckého kraje, který řeší ukládání odpadu ve střednědobém a dlouhodobém výhledu.

„Důležitým tématem naší rozpravy bylo rovněž zajištění větší energetické nezávislosti krajů a obcí. V této otázce čekáme na zákon o komunální a komunitní energetice. Ten by měl výrazně ulehčit například sdílení elektřiny z energetických zdrojů, jako jsou solární elektrárny,“ dodal hejtman Suchánek.  

Fotovoltaické elektrárny mohou v budoucnu snížit energetickou náročnost řady krajských budov a organizací. „Úspory energií a využívaní obnovitelných zdrojů je trend, kterému se Olomoucký kraj nevyhýbá, a naopak ho podporuje,“ dodal náměstek Šafařík.

Na sněm přijali pozvání také nejvyšší představitelé státu. Ve čtvrtek se akce zúčastnil prezident Petr Pavel a v pátek na jednání dorazil premiér Petr Fiala, společně s ním i předseda Senátu Miloš Vystrčil.