Opravu chodníků vedoucích kolem průtahu obcí plánují ve Vícově. Půjde o rekonstrukci hlavní trasy pro pěší ve směru Plumlov–Ptení, která je nyní ve špatném stavu.

Stávající dlažba a panely včetně obrubníků jsou rozbité a při deštích se zde tvoří kaluže. Připravený projekt již získal stavební povolení.