HZS Olomouckého kraje, jeho příslušníci a zaměstnanci mají za sebou velmi náročný rok. Zaznamenali jsme během něj bezmála 9 a půl tisíce událostí, kde byli hasiči potřeba. Meziročně se tak statistika zvýšila o 2200 událostí, což je nárůst o 32 %. 

Za vysokým číslem je nejen zapojení hasičů do boje proti pandemii koronaviru, ale také vzrůstající čísla technických zásahů ve spojení s živelními pohromami. V přepočtu to znamená, že naše jednotky vyjely každých 37 minut k zásahu na území kraje, při nichž zachránily téměř 2 tisíce lidí a 3,5 tisíce jich evakuovaly.

Technické havárie

Technické pomoci a záchrany osob a zvířat jsou podle statistik nejčastějšími událostmi, které hasiči v kraji řeší. Loni jsme jich evidovali téměř 6 tisíc. A jejich počet rok od roku stoupá. Plošné mimořádné události během několika hodin v terénu zaměstnávají stovky profesionálních i dobrovolných hasičů a jsou tak pro naše jednotky velmi náročné. Loni jsme řešili především vichřice na Jesenicku a Přerovsku, bleskové povodně na Uničovsku a Šumpersku a povodně na řece Bečvě. Mezi technické pomoci však také patří zásahy, jako je například otevření bytu, vyproštění osob z výtahu nebo likvidace obtížného hmyzu.

Jeden ze zásahů po bleskových povodních na Uničovsku

Úniky nebezpečných látek a dopravní nehody

Více výjezdů jsme zaznamenali i v případě úniků nebezpečných látek. Těchto událostí jsme řešili 358 oproti 311 v předcházejícím roce. Počet dopravních nehod, které si vyžádaly zásah hasičů, loni klesnul díky menšímu provozu na silnicích. Celkový počet událostí na komunikacích činí 1175.

Požáry

Požár skladu v Mikulovicích na Jesenicku se do statistik zapsal jako požár s nejvyšší škodou

Loni jsme vyjeli k 827 požárům. Zachránili jsme při nich 54 lidí, přes 1400 osob jsme evakuovali. V přímé souvislosti s požárem loni zemřela jedna osoba, a to na konci září v hořícím bytě v Přerově. Naše jednotky na jaře zaměstnávaly rozsáhlé lesní požáry kvůli výraznému suchu. Požár s největší škodou řešili hasiči 21. října v Mikulovicích na Jesenicku, kde hořela skladovací hala s balíky slámy. Přímá škoda se vyšplhala na 18,5 milionů korun. Díky včasným zásahům se hasičům podařilo uchránit majetek v hodnotě přesahující 350 milionů korun.

Covid-19

Dezinfekce zdravotnických zařízení patřily mezi nejčastější činnosti v souvislosti s pandemií koronaviru


 Loni měla velký vliv na činnost Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje pandemie koronaviru. Příslušníci museli plnit mnoho nových úkolů: míchali dezinfekci, distribuovali ji po celém kraji, dekontaminovali zdravotnická zařízení, prováděli testování obyvatelstva, zajišťovali chod mobilního odběrového týmu, trasovali kontakty, pomáhali v nemocnicích. To vše za nejpřísnějších hygienických pravidel, která ovlivňovala nejen zásahy v souvislosti s řešením pandemie, ale také všechny ostatní. Příslušníci i zaměstnanci sboru museli dodržovat striktní režimová opatření, aby byla zajištěna akceschopnost výjezdových jednotek a ty mohly plnit úkoly v souvislosti s bojem proti pandemii koronaviru. V konečném součtu jsme napočítali 694 takovýchto událostí.

KOPIS

Krajské informační a operační středisko během roku 2020 přijalo na tísňových linkách 112 a 150 téměř 123 tisíc hovorů, což v přepočtu znamená, že naši operátoři odbavili každé 4 minuty jeden hovor. Nejvytíženější byli na jaře na začátku pandemie a poté při vichřicích a povodních, kdy se provoz na tísňových linkách zvýšil na stovky hovorů za hodinu.

1801_statistika_udalosti.png

1801_statistika_udalosti_okresy.png

Celkové počty zachráněných osob

Počet zachráněných osob: 1886

Počet evakuovaných osob: 3588

Počet zraněných: 1209

Počet usmrcených: 127

Počty zachráněných osob u požárů

Počet zachráněných osob u požárů: 54

Počet evakuovaných osob u požárů: 1427

Počet zraněných u požárů: 67

Počet usmrcených u požárů: 1