V poslední době se o tomto tématu v Prostějově hodně mluví. Faktem je, že přibývá odstavených vozidel, která už od pohledu vypadají, že jde o typické vraky. A není divu, že obyvatele tato skutečnost trápí, vždyť ve městě je tak málo parkovacích míst. Proč nejsou tato auta odstraňována a jejich majitelé nejsou pohnáni k zodpovědnosti? A proč to v jiných městech jde?

 

„Chtěl bych znát důvod neřešení situace s vozidly, která podle novely zákona po dobu více než šesti měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozována na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou. Jedná se o novou formulaci, která nabyla účinnosti 30. dubna tohoto roku. V katastru města Prostějova je dle vyjádření strážníků městské policie přibližně čtyřicet vozidel, která odpovídají výše zmíněné definici. To znamená, že již takřka osm měsíců nikdo nekoná,“ stěžuje si na internetových stránkách magistrátu Tomáš Mach.  „Prostějov má dlouhodobě kritický nedostatek parkovacích míst, která navíc zabírají tyto vraky, i když se jim oficiálně takto neříká. Smutným rekordmanem bude nejspíše automobil značky Dacia, který roky stojí před domem v Okružní ulici,“ dodává občan.

Vedení Městské policie Prostějov se ale brání nařčení z toho, že strážníci v těchto případech nekonají. „Problémy s parkováním vzhledem k rostoucímu počtu automobilů znají snad všichni řidiči, kteří chtějí zaparkovat, a míst ke stání je čím dál tím méně. Obyvatelé hustě obydlených městských částí se často setkávají s dlouhodobě odstavenými vozy, které zabírají parkovací místa. Lidé se často obrací na městskou policii, že v místě jejích bydliště je vrak a po strážnících požadují, aby takové vozidlo odtáhli. Městská policie ale nemá zákonné oprávnění takové vozidlo odtáhnout,“ odmítá kritiku Jan Nagy, ředitel Městské policie Prostějov. „Drtivá většina autovraků zaparkovaných na území města neporušuje dopravní předpisy a v takovém případě nemůže být odtah realizován. Pokud strážníci zjistí vozidlo, které vykazuje známky vraku, vše zadokumentují včetně fotografií a oznámí vlastníkovi komunikace. Silniční správní úřad uloží provozovateli vraku na návrh vlastníka pozemní komunikace povinnost vrak odstranit mimo pozemní komunikaci. Bohužel tenhle zákonný proces trvá obvykle několik měsíců,“ nastínil složitý proces Nagy. „Může nastat situace, kdy zaparkované vozidlo evidentně dlouhou dobu neopustilo místo a má jen například prázdné pneumatiky nebo je zapadané listím. V těchto případech se ovšem o vrak nejedná. Teprve pokud strážníci na místě zjistí, že vozidlo má propadlou technickou kontrolu déle jak půl roku, nemá sjednáno povinné ručení, jsou zjištěné skutečnosti oznámeny příslušnému správnímu orgánu. Ten přestupek řeší,“ popisuje běžnou praxi šéf strážníků.