Dominanty zemědělské krajiny, donátoři čerstvého vzduchu. A samozřejmě důležitý kus přírody. Haná není místy zrovna bohatá na stromový porost. A už vůbec ne na význačné velikány ať už v podobě listnáčů, nebo jehličnanů. S touto situací se nyní něco rozhodl udělat Karel Novák,  výzkumník projektu na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně, zároveň také rodák z Kostelce na Hané.

 

Vyhlásil totiž veřejně svůj záměr, aby přibyly mezi chráněné stromy další čtyři. „Na Hané je v poměru k České republice nižší zastoupení památných stromů. Je třeba je vyhledávat, vyzobávat,“ upozorňuje Karel Novák. Uvedené stromy lípy velkolisté náleží k maloplošnému chráněnému území zvanému Pod Zápovědským kopcem. V krajině byste je ale lehce nenašli. „Jedná se o čtyři lípy. Nejsou to obři ani žádní sólokapři… Jedná se ale o výrazné památníky toho, že v místě byl dříve brod, vedla zde význačná stezka,“ uvádí Karel Novák, který žádost zasílá na Olomoucký kraj. Právě hejtmanství má rozhodnout, co s jeho návrhem udělá. Pokud by ale šlo o vedení Kostelce na Hané, bylo by za jmenování rádo. „Za tuto iniciativu jsem rád, z krajiny se postupně význačnější stromy ztrácí. Takhle by se jim dostalo lepší ochrany a tím spíše by zde zůstaly pro další generace,“ konstatuje starosta města František Horák. Kdy by k případnému vyhlášení ochrany pro čtyři listnáče mělo dojít, ale zatím není jasné.