Zkusili to a nevyšlo to. Tak by se dala popsat situace konických sokolů v souvislosti s jejich žádostmi na finanční podporu ze strany města. To jim vyšlo vstříc pouze v případě příspěvku na zajištění provozu, další jejich požadavky zamítlo. Zajímali jsme se, proč k tomu došlo a jaké důsledky to pro TJ Sokol Konice může mít. 

Koničtí sokolové žádali zastupitelstvo města o zhruba 700 tisíc, dostali 90 tisíc korun. Z těch by měli pokrýt náklady na vodu, energii a plyn. Ve třech dalších případech ovšem byli neúspěšní.

„Žádali jsme o příspěvek 220 tisíc korun na rekonstrukci umělého trávníku, kdy by většina peněz měla jít z dotace z Olomouckého kraje. Další peníze jsou potřeba na zajištění dopravy a celoroční činnost klubu ve výši 80 tisíc korun. Co se týče částky 312 500, tu bychom rádi využili na pořízení potřebného nového vybavení. V tomto případě nám šlo o půjčku od města, kterou bychom v případě přijetí jiné dotace opět vrátili,“ přiblížil starosta TJ Sokol Konice Ladislav Bílý.

„Vše zastupitelům vysvětlím“

Sokolové stále věří, že se názor zastupitelů podaří změnit a zároveň udržet současné dobré vztahy s městem. „Aktuálně se potýkáme s propadem příjmů kvůli zákazu akcí i uzavření restaurace, kterou provozujeme. Vše bych rád vysvětlil na příštím zastupitelstvu,“ informoval Ladislav Bílý, který by místo hrozícího zmrazení řady aktivit určitě uvítal další rozvoj organizace. „Otevřeli jsme nový oddíl gymnastiky, naše fotbalová mládež reprezentuje v krajské soutěži. Bylo by špatné, pokud by tohle vše mělo skončit. Jestli se nám peníze nepodaří do léta sehnat, může nastat velký problém,“ dodal Bílý, který dle vlastních slov rozhodně hledá peníze i jinde než u města. „Obzvláště v této těžké době si velice vážíme spolupráce s našimi sponzory, se žádostí o dotace se pak pravidelně obracíme i na Olomoucký kraj či jinam,“ přiblížil Ladislav Bílý.

Město má své priority

Sokolové určitě nejsou jediní, kteří se na vedení Konice obrátili se žádostí o příspěvek. Podobně učinila i místní Charita, která byla v tomto ohledu úspěšnější. I ona je důležitá pro život ve městě i okolí. „Spolupráci se sokoly se rozhodně nebráníme, ostatně loni jsme jim poskytli neplánovanou dotaci 200 tisíc korun na realizaci zavlažovacího systému na hřišti. Každopádně jejich poslední požadavky výrazným způsobem převyšují možnosti našeho rozpočtu,“ osvětlil aktuální stanovisko vedení města starosta Michal Obrusník s tím, že případné úpravy zcela nevylučuje. „Záleží i na jejich dalším postupu. V každém případě platí, že než jakákoliv organizace požádá o peníze, je třeba vše s předstihem projednat. Nakolik budeme sokolům schopni vyhovět, se uvidí,“ dodal Obrusník s tím, že město už nyní má své jasné priority. „Mezi ty patří řešení havarijního stavu víceúčelové haly, příprava rekonstrukce náměstí i budování chodníků a stavba cyklostezky,“ nastínil konický starosta.   

 

Na co vše žádal peníze TJ Sokol Konice?

Zajištění provozu                                          90 000                        schváleno

Celoroční činnost                                          80 000                        neschváleno

Rekonstrukce hřiště s umělou trávou          220 000                      neschváleno 

Pořízení vybavení pro činnost                      312 500                      neschváleno