V květnu celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji poklesl na již po čtrnáct tisíc, konkrétně na 13 718, což je o půldruhou tisícovku méně než před dvěma měsíci.

Počet hlášených volných pracovních míst se lehce snížil na 7 477, což vyneslo podíl nezaměstnaných osob znovu o dvě desetiny menší než v dubnu. Nezaměstnanost se tak stále více tlačí pod hranici tří procent, aktuálně je na hranici 3,2, což je o 0,3 procentního bodu méně než celorepubliková hodnota. Nejnižším počtem lidí bez práce se stále může pochlubit Prostějovsko, kde evidujeme měsíc po měsíci nižší čísla. Zatímco například v únoru zde bylo 2,7 procent nezaměstnaných, v březnu 2,5, předminulý měsíc 2,4, za květen to bylo už jen 2,2 %! Tradiční zprávu médiím opět vypracovala vedoucí Oddělení zaměstnanosti Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci Jana Litvíková.

K 31. květnu 2023 evidovala Krajská pobočka v Olomouci celkem 13 718 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 702 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je vyšší o 929 osob. „Z tohoto počtu bylo 12 613 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let, což je o 686 méně než v dubnu, ale naopak o 1002 víc než před rokem touto dobou,“ poznamenal Jaroslav Mikšaník, hlavní analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.

V průběhu května bylo nově zaevidováno 1 935 osob. „V porovnání s předchozím měsícem to bylo o 4 osoby více a oproti loňsku o 167 osob,“ prozradil Mikšaník. Z evidence naopak během uplynulého měsíce odešlo celkem 2 637 uchazečů. „Bylo to o 195 osob méně než v dubnu a o 223 osob více než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 735, tj. o 321 méně než v předchozím měsíci a o 147 více než v dubnu minulého roku. Dále bylo 592 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 131 více než v předchozím měsíci a o 206 více než ve stejném období minulého roku; 902 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění,“ vyplývá z podrobné zprávy Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci.

K meziměsíčnímu poklesu počtu uchazečů o zaměstnání došlo ve všech regionech Olomouckého kraje. Nejvíce se počet nezaměstnaných snížil na Šumpersku (o 170 osob), přičemž k největšímu procentuálnímu poklesu došlo na Jesenicku (- 11 %), kde se jedná dokonce o největší procentuální pokles i v rámci celé ČR!

V krajské evidenci je 7 390 žen, jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 54 %. Bez práce je také 2 227 osob se zdravotním postižením, což představuje 16 % z celkového počtu, a 711 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 29 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl vyšší o 82 osob. Na nezaměstnanosti se podílí pěti procenty.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 155 uchazečů o zaměstnání, tj. 30 % všech uchazečů vedených v evidenci. „Podíl osob vyšší než je republiková hodnota vykázaly dva regiony – Jesenicko se 4,3 % a Přerovsko se 4,1 %. Naopak nejnižší byl zaznamenán již obvykle na Prostějovsku, kde je bez práce jen 2,2 procent,“ uvedl Mikšaník s tím, že u žen poklesl na 3,6 %, u mužů se snížil jen na 2,9 %.

Olomoucký kraj evidoval ke konci minulého měsíce celkem 7 477 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 152 nižší než v dubnu, a o 2 571 než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo 1,8 uchazeče, z toho nejvíce na Jesenicku (2,8), naopak nejméně pochopitelně na Prostějov (1,3 uchazeče na jedno volné místo).    

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://www.mpsv.cz/web/cz/statistiky.