Radní na svém úterním jednání odsouhlasili plán oprav a údržby bytového a nebytového fondu spravovaného Domovní správou Prostějov na rok 2021.

„Plán obsahuje opravy a údržbu, konkrétně bude docházet k opravám střech, fasád, nátěrů a maleb, oken, opravám plynoinstalace, elektroinstalace, vodoinstalace a kanalizace, opravám výtahů a podobně, a to v objektech v majetku města, které organizace spravuje. Pro rok 2021 jsou celkové náklady na opravy a údržbu kalkulovány ve výši asi 16,6 milionu korun,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil.