Ve srovnání s předchozími roky se prostějovští řidiči během blokového čištění města v roce 2020 vůbec nepolepšili. Svědčí o tom statistika přestupků ze strany těch, kteří zcela ignorovali dopravní značení a včas si nepřeparkovali svá auta. Celkem 654 jich tak nemilosrdně zaplatilo pokuty, ovšem další významnou skutečností je, že kvůli nim zůstala spousta míst v jednotlivých lokalitách města neuklizena. Svými auty znemožnili pracovníkům technických služeb provést tolik potřebnou očistu.

„I když strojní čištění ulic v Prostějově probíhá více jak deset let, pořád si řidiči neuvědomují nebo neznají význam dopravní značky IZ 8a plus IZ 8b. Místa, kde strojní čištění probíhá, jsou minimálně sedm dní dopředu označena dopravní značkou – Zóna s dopravním omezením zákaz stání. Tuto značku neruší křižovatka, jak si mnoho řidičů myslí. Ruší ji pouze dopravní značka IZ 8b – konec zóny. V porovnání s předchozími lety je situace víceméně stejná. V loňském roce byl počet přestupků ovlivněn pandemií covid-19, jelikož čištění ulic začalo později, než bylo původně plánováno a v některých naplánovaných termínech se nečistilo vůbec,“ konstatuje Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.

Večerník zajímalo, jakým způsobem strážníci postupují v případě, že v zóně pro čištění stojí nepřeparkované vozidlo? „Pokud řidiči dopravní značení nerespektují a vozidlo ponechají v takto označeném úseku, dopouští se přestupku. Jejich protiprávní jednání strážníci zadokumentují, a jestliže se řidič nedostaví na místo v době, kdy se tam pohybuje hlídka, je takovýto přestupek následně předán k projednání příslušnému správnímu orgánu. Na vozidle je ponechána výzva s upozorněním, že byl spáchán přestupek,“ popsala běžný postup mluvčí prostějovských strážníků.

A jak na další otázku uvedla, ne vždy je s hříšníky lehké pořízení. „V drtivé většině protestovali a zpochybňovali platnost dopravního značení. Je to zapříčiněno zcela jistě tím, že neznají význam zónové značky. V mnoha případech řidiči, kteří se dostavili s výzvou na služebnu městské policie, poznamenali, že si značek nevšimli. Strážníci i pracovníci firmy FCC ale vždy kontrolují, nezávisle na sobě, jestli je značení správně rozmístěno,“ ujistila Greplová.

Během loňského blokového čištění spáchalo přestupky 654 řidičů. A ti museli sáhnout hluboko do své peněženky. „Jestliže řidiči uvedenou dopravní značku nerespektují nebo své vozidlo v daný den nepřeparkují, musí počítat s postihem. Strážníci mohou v tomto případě udělit blokovou pokutu do výše dvou tisíc korun. U správního orgánu pak hrozí pokuta do dvou a půl tisíc plus navíc zaplatit správní poplatek,“ uzavřela toto téma Tereza Greplová.

 

počet přestupků během blokového čištění města v roce 2020

měsíc                          počet přestupků

Květen                        155

Červen                        107

Červenec                    93

Srpen                          65

Září                             139

Říjen                           95

CELKEM                  654