Letos již podruhé se prostějovští radní sejdou, aby projednali aktuální záležitosti města. V pořadí již 76. zasedání Rady statutárního města Prostějova v tomto volebním období se uskuteční v úterý 26. ledna v obřadní síni radnice.

A prostějovské radní čeká hodně nabitý program jednání. „V úvodu zasedání budeme hodnotit práci komisí rady města během podzimu loňského roku a projednáme rovněž některé personální změny v některých těchto komisích. Zabývat se budeme dále činností dozorčích rady v městských společnostech, žádostmi o dotace z Olomouckého kraje, projektem návštěvnického zázemí v Kolářových sadech a na programu jsou také otázky prostějovského školství,“ nastínil primátor Prostějova František Jura s tím, že konšelé budu dále schvalovat mnohá rozpočtová opatření, především ke stavebním investicím. „Jednat budeme taktéž o bytové problematice, prodeji či pronájmech městských pozemků a budeme se bavit rovněž o návrzích na pojmenování některých nových ulic v Prostějově. Budeme mít na stole také další seznam kandidátů na post přísedících u Okresního soudu v Prostějově, který po našem schválení pak předložíme na konci února zastupitelům,“ doplnil primátor Jura.

Večerník v příštím vydání přinese některé konkrétní informace o výsledcích jednání rady města.

 

 

 

 

 

IR