Správu veřejných parkovišť má v Prostějově ve své gesci společnost FCC, a to na základě smlouvy o nájmu na pronájem veřejných parkovišť na území města. Smlouva nyní projde inovací.

„Bude z ní vyjmuto parkoviště za Kubusem a nově zařazeno veřejné parkoviště na rohu ulic Brněnská a Wolkerova,“ prozradil první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko) a doplnil, že další smluvní novinkou bude ustanovení týkající se parkování vozidel občanů se zdravotním postižením tak, že se nájemce zaváže umožnit parkování vozidel občanů se zdravotním postižením v počtu 25 parkovacích míst.

V současnosti jsou na základě uvedené smlouvy o nájmu se společností FCC Prostějov pronajata veřejná parkoviště s celkem 439 parkovacími místy na území města Prostějova. „Jedná se o veřejná parkoviště v ulicích Mlýnská, Kostelní, Školní, Křížkovského, na Hlaváčkově náměstí, na náměstí E. Husserla, v ulicích Plumlovská a Janáčkova,“ vypočítal Pospíšil.